Her er ein film frå National Avalanche Center USA som syner døme på flakskred. På sida deira finn du fleire filmar, illustrasjonar og anna nyttig informasjon om snøskred.

Her er ein film med Bruce Temper som syner korleis ein kan måle brattheita i eit lende